صحبت های تند و کوبنده مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان نسبت به اختلافات دیرینه شهرداری و شورای شهر تالش
بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

عملکرد سازمان عمران – آسفالت قطعه بهشت

لغو
روشنایی خاموش
0 نظر
۸۱ نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
بالا